Har De spørgsmål, er De velkommen til at skrive til: jr60@live.dk

Denne hjemmesides billeder og tegninger er hentet fra forskellige steder og kilder. Billedmaterialet skyldes først og fremmest Sporvejshistorisk Selskab. Vi har bestræbt os på, at anvende så gamle fotos som muligt, men helt har dette ikke kunne undgås. Ingen af de anvendte billeder har været med oplysning om evt. copyright, men hvis nogen mener at kunne "gøre hævd" på materialet, hører jeg gerne herom. Noget af materialet skyldes Michael Olsen, Torben Liebst og KS glaspladesamling. Også tak til Per Søegaard for historisk bistand, tegninger og billeder. Fra udstillingen er der anvendt enkelte billeder optaget af Pete Hunner, Morten Storgaard, Per Alstrup og Jørgen Krog

Øvrige billeder og tekst er af Jørgen Therkildsen og Jesper Reinfeldt